Slide1
Slide2
Slide4
Slide 3

F. Granata, Storia sacra della Chiesa Metropolitana di Capua 1766