Slide1
Slide2
Slide4
Slide 3

G. De Andreis, Wafer Biscotti Bertini - Donati Napoli. Inizio sec. XX.