Slide1
Slide2
Slide4
Slide 3

D. Bruschelli, Asisi città serafica e santuarii che la decorano 1824